Södertälje

Svårt prata om hot för politiker

Ledande politiker i Södertälje har under de senaste åren utsatts för hot och våld från kriminella gäng, men få vill berätta om vad som hänt offentligt.

- Vi talar nästan aldrig om det, det säger Ann-Marie Larsson, moderat kommunpolitiker i Södertälje.

Varför inte det?

-Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi talar inom partiet vi som känner det här, men över partigränser finns det inga som helst diskussioner om det. Det här är något som är förtäckt bland politiker. Det är en känsla av att det är något man tydligen ska stå ut med. ut med". Jag gör inte det, jag står inte ut med det här, så här får det inte vara, säger Ann-Marie Larsson.

Mer än 150 politiker som svarat på en enkät från Radio Stockholm anser att den organiserade brottligheten i Södertälje är ett stort eller mycket stort problem. En konsekvens av gängens verksamhet är att också politiker drabbas av hot och våld.

Patrik Ungsäter, polismästare i Södertälje tror att många politiker och tjänstemän som utsatts för hot eller våld inte vågar berätta om det för polisen.

- Jag vill påstå att över tid har det här varit ett stort problem och jag tror att det finns ett stort mörkertal. Det som är positivt är det är faktiskt är en diskussion nu och att Ann-Marie Larsson och möjligen andra politiker faktiskt vågar komma ut och berätta vad det som har hänt, säger han och fortsätter:

– Men jag vill påstå att vi sett en förändring det senaste året. Ökningen av de här anmälningarna när det gäller utpressningar och hot har ökat med 30 procent. Mörkertalet har minskat och det är en förutsättning för att man ska kunna göra något åt det.

Ann-Marie Lasson har själv fått hot med e-post, men säger att hon inte låtit hoten påverka henne i jobbet. Om hon hade haft barn hade hon tänkt annorlunda.

- Om det skulle komma så nära att jag utsatte mina barn för någonting då skulle jag fundera mycket på över vad jag gjorde och därför är jag väldigt rädd för hur det kommer att rekrytera politiker i framtiden när sånt här inträffar.

Vad kan du som politiker själv göra gentemot dina kollegor?

- Prata om det förstås, absolut. Ta upp diskussionen.

Baris Kayhan
baris.kayhan@sr.se