Politiker vill ha statligt stöd

Den borgerliga majoriteten i stockholms läns landsting vill att staten får en större roll för vägar och kollektivtrafik i Stockholms län.

I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver bland andra moderate trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm att de begärt att landstinget, kommunerna och staten diskuterar satsningar på infrastrukturen i länet som exempelvis tidigareläggning av utbyggnaden av tunnelbanan.