Vällingby

Nya bostäder efter Vattenfall

Det kommer att bli runt 1200 nya bostäder i området runt Vattenfalls kontor i Råcksta i Vällingby. Vattenfall kommer att flytta till nya lokaler och då vill staden att området får en tätare bebyggelse.

Området kommer efter kommunfullmäktiges beslut från i måndags kväll att få karaktären av en parkstad - med kontor bostäder och handel.

Projektet beräknas starta i slutet av 2011  eller i början av 2012.