Pengar till öringsfisket i skärgården

Fiskeriverket har beviljat sammanlagt drygt 440.000 kronor till Stockholms idrottsförvaltning för tre projekt som ska gynna havsöringsfisket i Stockholms skärgård.

Projekten går ut på att förbättra miljöerna i åar och bäckar där fisken leker och förökar sig.

Även länsstyrelsen stöder projekten.