Nynäshamn

Nynäshamns kommun deltar i alkoholprojekt

Nynäshamns kommun har som en av två kommunder erbjudits att delta i ett internationellt projekt, BADY, som ska minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Ett projekt som ska pågå i tre år.

--Vi satsar mycket på folkhälsofrågor så vi är redan med på banan i hur man bör tänka och agera. Sedan har vi tyvärr en något större andel ungdomar som dricker i vår kommun om man jämför med hela Stockholms län, det säger Anna Ljungdell (S), orförande i kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun.

Nynäshamns kommun deltar i projektet tillsammans med länder som Ryssland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge och Island. I projektet ska ungdomars alkohol- och drogvanor kartläggas och efter det ska metoder tas fram kring hur konsumtionen ska minskas.

Att det är så stort och internationellt projekt, vad tror du det kan innebära?

– Det kommer innebära att vi kommer ta del av internationell forskning. Vi kommer kunna bidra till utvecklingen i andra länder, säger hon.

Vad är förhoppningen att det här ska leda till?

– Min förhoppning är att det här ska minska alkohol- och drogkonsumtionen hos ungdomar. Jag tror att det finns lite psykologi i det här också. Genom att bara vara med i projektet kan vi minska konsumtionen, säger hon.