Huddinge

Höga avgifter upprör

2:04 min

Efter protester från husägare i Huddinge mot dyra avgifter när områden detaljplaneras och vägar byggs ut - så har Huddinge kommun bestämt sig för att sänka avgifterna. Men fortfarande kommer varje hushåll få betala flera hundra tusen kronor, och många är missnöjda.

Två av dem är Elisabeth Vindesjö och Jonas Nordin, boende i ett av områdena, Vidja, och med i områdets intresseförening mot avgifterna. Elisabeth tycker inte att sänkningen är tillräcklig:

– Den innebär inte särskilt mycket. För det blir ändå en kostnad på över 200 000 kronor och det är en väldigt stor summa att betala, utöver alla andra kostnader som också tillkommer - det vill säga vatten och avlopp, säger Elisabeth Vindesjö.

– Innan 2007 kostade det ingenting för Huddingebor att få vägar iordningställda. Men efter 2007 ska jag betala allting och det tycker jag är helt orimligt säger Jonas Nordin.

Vidja i östra Huddinge är ett av fem tidigare fritidshusområden i Huddinge som nu detaljplaneras. Tio till är på gång. Bara i Vidja berörs runt 500 personer.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift när de bygger ut vägarna. De som har hus i Vidja skulle fått betala närmare 250 000 kronor per fastighet, enligt kommunen.

Men nu har kommunen har bestämt sig för att sänka kostnaderna för de boende med ungefär 35 000 kronor, säger kristdemokraten Tomas Hansson, som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

--Vi har sett att kostnaderna har blivit väldigt höga för enskilda fastighetsägare. Samtidigt ser vi att det är väldigt viktigt att vi får bygga ut gatorna och vatten och avlopp så att vi kommer till rätta med miljöproblemen. Ooch då har vi sett det här som en bra framkommlig väg, att sänka kostnaderna för de enskilda, säger Tomas Hansson.

Men det återstår alltså ändå drygt 200 000 kronor att betala per hushåll. Och det bara för vägarna. Sedan tillkommer kommunalt vatten och avlopp - en kostnad som borde ligga på minst 100 000 kronor per fastighet.

Men Tomas Hansson säger att kommunen inte har råd att ta mer skattepengar till det här - eftersom det också höjer värdet på fastigheterna när området detaljplaneras.

– Vi inser att det är en hög kostnad, men vi kan inte ta det med kommunala skattemedel fullt ut, säger han.

Men med de här avgifterna säger Elisabeth Vindesjö att en del boende tvingas ifrån området:

- Man köpte för fem-sex år sedan när husen var som dyrast och man har helt enlelt inget låneutrymme kvar. Förmodligen slår det hårdast mot barnfamiljer och pensionärer, det vill säga de som har väldigt små utrymmen ekonomiskt, säger Elisabeth Vindesjö.

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se