Brister i sjukhusens IT-system

1:05 min

Det finns brister Landstingens IT-säkerhet. Det visar en granskning som Socialstyrelsen gjort. Ett av sjukhusen som granskats är Karolinska universitetssjukhuset.

Generellt visar granskningen av de sex universitetssjukhus som setts över i landet att journalsystemen bland annat kan räkna fram fel dos medicin.

Genomgången visar också att det är svårt att få en snabb bild av vad för vård en kritiskt sjuk patient ska ha.

Det är också på vissa ställen dålig kontroll över vem som har tillgång till avdelningens datasystem och journaler.

På njurkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset så visade granskningen att 320 personer jobbar på kliniken, men runt 500 personer har behörighet till klinikens datasystem.

Verksamhetschefen tycker inte att det är möjligt för honom att hålla reda på vilka dom 500 personerna är och han har inte godkänt att dom fått sina behörigheter.

Socialstyrelsen tycker därför att det verkar finnas brister i kontrollen över vem som har tillgång till journalsystemen.

Vid inspektionen av Njurmedicinska kliniken visade det sig också att vårdpersonalen inte kände till att patienten ska samtycka innan sjukvården tar del av annan vårdgivares journalinnehåll.

Det visar på brister i personalens kompetens, tycker socialstyrelsen.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se