Nacka

SL får böta för bullriga tåg

Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd kräver att SL betalar böter för att inte ha sänkt ljudnivån från Saltsjöbanan.

För 3 år sedan hotade nämnden SL med vite om 25 000 kronor för varje dygn som bullergränsen för trafik vid bostäder överskreds om inte bolaget lyckades sänka bullret.

Vid en mätning i maj i år konstaterade kommunens inspektörer att vid fyra platser utmed sträckan Saltsjö- Järla-Storängen, överskreds gällande gränser.