Nacka

Nacka kommun vill överklaga äldredom

1:36 min

Nacka och Farsta kommun får bakläxa i Förvaltningsrätten sedan de nekat två äldre kvinnor hemtjänst, då de velat resa till annan ort under sommaren. Men Harriet Holmgren på äldreenheten i Nacka kommun säger att domen troligen kommer att överklagas till Kammarrätten.

 Den första maj ändrades socialtjänstlagen så att det blev hemkommunen som ska betala för all omsorg, även på annan ort. Men Nacka och Farsta kommun menar att det skulle bli för kostsamt när de gäller den grupp av personer som beviljats särskilt boende, som exempelvis plats i äldreboende, där det finns tillgång till omsorg dygnet om. Anledningen är att lägenheten på äldreboendet fortsätter att kosta pengar samtidigt som kommunen får betala för insatserna på sommarstället.

Nu har alltså Förvaltningsrätten i Stockholm gjort den första rättsliga prövningen av den ändrade lagtexten och domstolen kommer  fram till att en semester på annan ort är rimlig - även om man har stort vårdbehov.

Charlotte Norlin, som har fört sin strokedrabbade mammas talan, är mycket glad över domstolens beslut och har svårt att förstå varför Nacka kommun vill driva frågan vidare:

– Om man får ett svårt funktionshinder av en stroke så att man blir halvt förlamad, ska man då aldrig mer få vistas på sitt sommarställe som man varit på i decennier tillbaka? Det har jag svårt att förstå, att man aldrig ska få lämna sitt omvårdnadsboende. Det tycker jag inte är rimligt, det är inhumant och ska inte känneteckna vårt typ av samhälle.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se