Haninge

Fyra av fem avlopp får underkänt

1:49 min

Många fritidsfastigheter i Stockholms skärgård har så dåliga avloppsbrunnar att orenat vatten riskerar att rinna rakt ut i Östersjöm. I Haninge har hittills 80 procent, eller fyra av fem avlopp fått underkänt.

I den inventering av avloppsbrunnar som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund just nu genomför har hittills 80 procent, eller fyra av fem avlopp fått underkänt, och husägaren riskerar vite om bristerna inte åtgärdas.

Man till och med hittat hus där orenat avloppsvatten fått gå rakt ut i marken.

– Det har vi stött på, och då har det uteslutande handlat om fritidsboende som låtit det går rakt ut, säger Jessica Andersson, miljöinspektör i Haninge kommun.

– Vad kan följden bli av det - att avloppsvatten går rakt ut i Östersjön?

– I värsta fall så kan det göra det, säger miljöinspektör Jessica Andersson.

På östra Muskö genomför Haninge kommuns miljöinspektörer en omfattande inventering av alla avloppsbrunnar. Det kan verkligen vara si och så med skicket på avloppsbrunnarna i Stockholms skärgård, i synnerhet vid sommarhus där många avlopp kommit till ganska okontrollerat under årens lopp. Om det finns avlopp överhuvud taget, vill säga.

I det område där Radio Stockholms reporter får följa med vid en inspektion är brunnarna mellan 30 och 40 år gamla. Skicket, åtminstone på den som inspekteras idag är ganska typiskt.

– Det här är en äldre betongbrunn, och det finns slamavskiljare, vilket är bra. Det är inte alltid det finns överhuvudtaget, säger Jessica Andersson, miljöinspektör i Haninge kommun.

Brunnarna kan se betydligt sämre ut än den här, alltså?

– Javisst, det kan de göra.

Normalt ska varje inspektion föregås av ett frågeformulär och tidsbokning. Besöket ska alltså inte komma som nån överraskning för husägaren. Trots det står Bernt Johansson och följer miljöinspektörernas arbete med spänt intresse, och kanske lite oro.

– Ja, oro och oro. Man är ju intresserad över vad man får för kommentarer, säger Bernt Johansson, fastighetsägare på Muskö i Stockholms södra skärgård.

– Det här är ju sjuttiotalsstandard. Det var vad som gällde på den tiden, och idag finns det ju delvis andra krav, vad jag kan förstå.

Om du skulle få underkänt, så kan det bli stora kostnader för dej?

– Ja, det kan det ju givetvis bli, säger Bernt Johansson, fastighetsägare på Muskö i Stockholms södra skärgård.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se