Mälaren

Svårt förebygga översvämningar på lång sikt

1:49 min

Risken för översvämningar är stor i Mälaren - och även om åtgärder vidtas inom kort så kommer det att bli problem längre fram igen.

– Just nu har vi faktiskt ganska höga risker, det har ju att göra med hela komplexet med Slussen och ombyggnaden där. Vi har helt enkelt för liten möjlighet att släppa ut vatten ur Mälaren, säger Sten Bergström, professor vid SMHI.

-- Sen räknar vi med att de åtgärderna ska vara gjorda inom tiotalet år. Så att man kan säga att löser vi Slussen-problemet och sätter in nya luckor, då har vi säkrat hundra år och sen måste man nog ta ny ställning.

Idag ordnades en konferens i Västerås där deltagare från flera myndigheter och samtliga län runt Mälaren träffades för att diskutera de problem som finns kring sjön - problem som måste lösas, både för att förhindra översvämningar i området, men också för att säkra tillgången på dricksvatten i regionen.

När det gäller översvämningsrisken kommer alltså nya luckor vid Slussen bidra till att det blir lättare att reglera nivån i sjön. Men det är samtidigt många intressen som måste jämkas samman när det ska bestämmas hur regleringen ska gå till.

– Det är miljöintresset. Man vill ha variation i Mälaren, man vill ha översvämningar för den biologiska mångfalden till exempel, sjöfarten vill bara ha höga nivåer, jordbruket vill ofta ha låga nivåer och sen har vi all bebyggelse som kryper närmare och närmare vattnet, säger Sten Bergström.

På längre sikt krävs flera åtgärder för att hindra översvämningar i regionen. Trots att man räknar med att landet i Stockholmsregionen höjs med ungefär en halvmeter på hundra år så är det ingen hjälp - havsnivån stiger nämligen snabbare, säger Sten Bergström.

– Havet vinner över landhöjningen kan man säga. Man räknar med - det är ganska pessimitiskt alltså - ganska hög havsnivåstigning på ungefär en meter på hundra år. Då blir ju nettot en halvmeter.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sverigesradio.se

i samarbete med Terje Lund, P4 Västmanland