Båtklubbar slarvar med avfall

Båtklubbarna i Stockholms kommun är dåliga på att ta hand om miljöfarligt avfall. När båtar ska underhållas sker arbetet direkt på marken, oftast i omedelbar närhet av vatten. Det visar en tillsyn som stadens miljöförvaltning gjort av ett tiotal båtklubbar i staden. Flera av klubbarna hade också jordgolv där avfallet samlas in. Samtliga klubbar fick minst en anmärkning vid tjänstemännens besök.