Södertälje

Forminnesplats uppgrävd

Södertälje kommun har brutit mot fornminneslagen efter att utan tillstånd från Länstyrelsen börjat gräva för en parkeringsplats i Lina naturreservat som är fornminnesskyddat.

Kommunen säger att de visste om att platsen var skyddat men att de missbedömde var gränsen för fornminnet gick, skriver Länstidningen.