Stockholm

Protester mot ombyggnader i Husby

1:35 min

En ny debatt seglar nu upp i Husby apropå stadens planer på att bygga i området och rusta upp gator och gångvägar.

Igår togs en första översiktsplan upp i stadsdelsnämnden och flera husbybor var på plats, däribland Nan Berntsson.

– Jag är här för att jag vill inte ha det som politikerna, säger Nan Berntsson

Hur vill du ha det då?

– Som det är, med att trafiken ska vara delad tillexempel, man behöver inte lyfta upp gatorna för det blir mer buller för oss hyresgäster, säger Nan Berntsson

Husby centrum ska rustas och planeras om, gator och gångvägar ska byggas eller dras om, bland annat för att koppla Husby närmare Kista, och nya bostäder ska byggas och centrum ska koncentreras runt tunnelbanan närmast Husbyskolan.

Därtill planeras för ett nytt kulturhus. Men föreningar i stadsdelen har redan upprörts. De menar att Husbyborna inte fått chansen att tycka till, då tiden för samråd förlagts under sommaren.

– Vi kräver att Husbyborna ska få tycka till om det här, man har försökt smyga igenom en extrem plan för förändring av Husby bakom ryggen på oss Husbybor under sommar och semestertid när ingen har haft en chans att diskutera, säger Arne Johansson från Nätverket Järvas framtid.

Och klagomålen har fått tjänstemännen att inofficiellt skjuta på remisstiden, och idag väntas ansvariga politiker fatta samma beslut. Men allt har egentligen gått korrekt till menar Bo Sundin, moderat ordförande i stadsdelsnämnden.

– Det har varit känt sedan slutet av maj, normal har man en remisstid på sex veckor nu har det varit tre månader, men vi kan ta bort en månad eftersom det varit sommar, jag menar att dom som är här är fullt berättigade, och den gruppen gillar inte det här och det vill ha mer diskussion, sedan finns det en stor tyst massa som kanske gillar det här, säger Bo Sundin.

Nämnden beslöt att ta upp ärendet om en översiktsplan senare i höst i väntan på att den nya remisstiden löper ut.

Maria Jansson
maria.jansson@sr.se