Stockholm

Familjehemmens dag på Gröna lund

1:17 min

Det startade som en uppmuntran till familjehemmen, och har nu blivit en tradition - familjehemmens dag på Gröna Lund. I dag har familjehemmen hela nöjesfältet för sig själva under ett par timmar.

 – Det är ett sätt att uppmärksamma familjerna som ställer upp och är familjehem och öppnar sitt hem för andras barn och ungdomar, säger Linda Kilter, enhetschef på Socialförvaltningens resursteam barn och ungdom i Stockholms stad.

Det behövs fler familjehem än de som finns idag. Annonskampanjerna avlöser varandra.

Förra året placerade Stockholms stad cirka 200 barn och ungdomar i familjehem. Av dem var en tredjedel under 13 år.

Efterfrågan är ganska konstant.Det som ökat under senare år är familjehem till tonåringar:

– Fler ungdomar kommer till familjehem, i stället för som tidigare, till instituioner och hvb-hem.

– En bättre, hemlik miljö, och sedan kan man jobba med de svårigheter som barnen har på andra sätt än på institution.

Många har säkert tänkt tanken, men tvekar att ta emot ett barn. Men de som tagit steget har oftast positiva erfarenheter, säger Linda Kilter:

– De erfarenheter som redan verksamma familjehem har, det är att det är väldigt berikande för hela familjen att ta emot någon annans barn, och det är något man upptäcker efterhand, att man inte bara gör en insats för någon annan, utan att man också får något tillbaka.

– Det är utvecklande för familjen och familjerelationerna, säger Linda Kilter, enhetschef på Socialförvaltningens resursteam Barn och ungdom.

Eva Toivonen
eva.toivonen@sverigesradio.se