89 000 röntgensvar försvann i diskkrasch

En hårddisk på S:t Görans sjukhus kraschade i juni och då försvann 89 000 röntgenundersökningar.

Innan kraschen hade systemet larmat om att hårddisken var full men problemet åtgärdades inte av det it-företag som ansvarade för driften.

Ett norskt företag lyckades återställa alla röngenresultat utom i sju fall och händelsen är nu lex Maria anmäld till Socialstyrelsen.