Äldre luras av mattförsäljare

Mattförsäljare har lurat ett tiotal äldre personer i de södra länsdelarna den senaste tiden.

De äldre blir uppringda av en man som säger att det finns äkta mattor att köpa från en konkurs, uppger Södertörnspolisen.

Mannen får komma hem till de äldre men mattorna är inte värdefulla och de äldre köper mattorna till ett överpris.