Stockholm

Återvinning av småelektronik

1:02 min

Stockholmarna är duktiga på att återvinna stora saker som kylskåp men är inte så bra på små saker. För att underlätta öppnar idag en återvinningsplats i Bromma för småelektronik.

– Småelektronik är sånt som blir liggande i lådor och så glömmer man bort att ta med det. Det tar inte så mycket plats, säger Ulrika Eliason, informations- och marknadsansvarig vid El-kretsen.

Är det mycket gifter i småelektronik?

– Man ska absolut inte kasta det i hushållssoporna, för då går det till förbränning. Men framförallt kan man materialåtervinna. Tittar man på fjärrkontrollerna så finns det plast i dom som kan användas till nyproduktion. Förra året återvann vi totalt 400 000 fjärrkontroller, och den plasten räcker till en miljon tandborstar. Så att återvinna är att spara på jordens resurser, säger Ulrika Eliason, informations- och marknadsansvarig vid El-kretsen.

Idag öppnar en återvinningsplats vid Bromma blocks i Stockholm där man kan slänga småelektronik. Det är ett pilotprojekt och ska utvärderas efter ett år. Om det fungerar bra kan sådana stationer öppnas på fler platser, säger Ulrika Eliason.