Stockholm

Coacher ska stötta lärare

Stockholms stad har anställt åtta personer som ska jobba som lärarcoacher. Det innebär att de ska coacha andra lärare i hur de kan bli bättre.

Tanken är att grundskolechef och rektorer tillsammans ska hitta skolor och lärare som kan vara i behov av stöd från coacherna. De ska kunna jobba antingen på en eller flera skolor,

Utbildningsförvaltningen har rekryterat lärare med behörighet i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik och naturvetenskap för årskurserna 4-9. Vissa lärare har dock behörighet även i andra ämnen som till exempel engelska, enligt ett pressmeddelande från Folkpartiet i Stockholms stad.