Nattåg mellan Stockholm och Uppsala på helger

1:50 min

Uppsala kan få en nattågsförbindelse med Stockholm redan i december. Det handlar om turer utan byte med Upptåget sent på helgnätterna. Frågan bereds just nu som bäst inför att politikerna senare i höst ska fatta beslut om nästa års budget för kollektivtrafiken.

– Det handlar om att köra nattåg under tider där det idag inte går några förbindelser, säger Sture Jonsson på Upplands Lokaltrafik.

Planerna bygger på avgångar långt in på fredags- och lördagsnätterna. Tåg som avgår 2:13 och 3:43 från Uppsala till Stockholm och andra hållet, Stockholm till Uppsala 3:06 och 4:36. Att det finns en efterfrågan på den här typen av trafik är Upplands Lokaltrafik säkra på. Framförallt handlar det om folk som är ute och roar sig och vill åka hem till Uppsala.

– Det finns ett behov av att resa sent på natten från Uppsala men även från Stockholm, säger Sture Jonsson. Det finns ett nöjesliv i Stockholm som pågår ganska sent så det kan man tänka sig är en målgrupp, säger han.

Trafikverket har redan gett sitt klartecken i form av så kallade tåglägen men det krävs mer än så för att det ska vara klart för avgång mitt i natten, pengar närmare bestämt. Det som talar emot det hela just nu är den allmäna oron i samhällsekonomin och att det alltid är hårda prioriteringar. Värt att minnas i de här sammanhangen är att planer på sena turer med Upplands Lokaltrafik tidigare stupat på just ekonomin. Samtidigt verkar Upplands Lokaltrafik tro på sin idé. Vad en nattur skulle kosta om det till exempel skulle bli en särskild nattaxa kan Sture Jonsson inte svara på.

– Biljettfrågan och prisfrågan är en sak som kommer i nästa steg. Nu ska vi först se om det här är något vi ska satsa på överhuvudtaget. Är det nu eller är det senare eller ska vi alls göra det?, säger Sture Jonsson på Upplands Lokaltrafik