Stockholms län

Fler barn utan hem

1:03 min

Antalet barn och hemma utan fast bostad ökar i Stockholms län. Sedan regeringen 2007 satte målet att inga barn ska vräkas har 1 900 barn vräkts i landet, varav 428 barn i Stockholms län.

Mörkertalet är också stort, då grupper av ungdomar som tvingas lämna sina hem inte fångas upp i statistiken.

Många unga mellan 20 och 30 år har också svårt att få in en fot på arbetsmarknaden och eftersom det dessutom är svårt att få bostad blir det än fler som slås ut och blir hemlösa enligt Stockholms Stadsmission.

Det framgår av "Hemlös 2011", Stockholms Stadsmissions årliga granskning av det offentliga Sveriges insatser mot hemlöshet, som släpptes i dag.