Sigtuna

Myndigheter granskar Sigtuna efter dödsfall

Både Socialstyrelsen och Skolinspektionen ska granska hur Sigtuna kommun agerat i fallet med två pojkar som i måndags hittades döda. Deras mamma misstänks för mord på pojkarna.

Angela Krantz, sektionschef för Socialstyrelsens tillsynsenhet region öst, säger att det finns flera orsaker till att de ska granska kommunen.

- Ja, dels utifrån det fruktansvärda som har hänt, men också utifrån att vi har flera klagomål på Sigtuna sedan tidigare. Så det är en sammanvägd bedömning.

Så sent som i juli fick Sigtuna kommun kritik från Socialstyrelsen efter en anmälan mot individ- och familjeomsorgen. Socialstyrelsen skriver i beslutat att kommunen måste vidta åtgärder för att förbättra utredningar av barns behov av skydd och stöd.

Efter att pojkarna hittats döda i måndags har det kommit fram att den äldre pojken, som var åtta år, inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Skolan var till en början i kontakt med mamman, men först nästan två veckor efter den sista kontakten gjorde skolan en anmälan till socialförvaltningen om att pojken inte kom till skolan. Det var knappt en vecka innan pojkarna hittades döda.

Angela Krantz säger att det är flera saker Socialstyrelsen nu kommer att titta på.

– Till exempel kan vi ju titta på hur kommunen tar emot barnavårdsanmälningar, hur man handlägger sina utredningar, hur samverkan ser ut, säger hon.

Sigtuna kommun har tidigare meddelat att de kommer att göra en översyn av hur ärendet hanterats.

Idag kom beskedet att också Skolinspektionen kommer att granska kommunen. De kommer bland annat att begära en redovisning för kommunen över hur de hanterar bevakningen av skolplikten, det vill säga att de barn som har skolplikt kommer till skolan.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sverigesradio.se

Christine Odén, P4 Uppland
christine.oden@sverigesradio.se