Rånad butik rånas ofta igen

En butik som har rånats en gång löper stor risk att bli utsatt för det igen. Risken för att en redan rånad butik ska bli rånad igen inom ett år är 1 på 10, det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Ungefär 75 procent av butiksrånen görs i storstäderna och rapporten visar att mer än hälften av landets butiksrån sker i butiker där bara en person jobbar åt gången. Rånen sker oftast kvällstid och de ökar under vintern. Det skriver Metro.