Dråpmisstänkta läkaren

Blodprovet i centrum under rättegången

1:45 min

Det skulle ha behövts flera blodprov konstaterar experter vid den pågående rättegången mot en dråpåtalad läkare vid Solna Tingsrätt. Läkaren misstänks medvetet ha gett ett döende barn en dödlig dos av narkosmedel men de blodanalyser som finns är inte tillräckliga för att utesluta andra förklaringar, menar experterna. Ekot rapporterar om rättegången.

Läkaren misstänks för dråp efter att ett barn avlidit vid Astrid Lindgrens barnsjukhus för tre år sedan.

Under rättegångens sjätte dag fortsätter olika experter på medicin att avlösa varandra.

I bakgrunden till åtalet, att läkaren medvetet ska ha injicerat en dödlig dos narkosmedel i ett döende spädbarn, finns ett ytterst litet blodprov.

Det handlar om 3 milliliter blod, taget vid obduktionen veckor efter döden, där alltså en gigantisk koncentration av narkosmedlet tiopental påträffats.

Även åklagarens vittne Rune Dahlqvist, professor och vetenskapligt råd i farmakologi i Umeå, säger i dag att fler prover hade behövts för att dra säkrare slutsatser.

– Det skulle ha varit från hjärnan och lever i första hand.

Du kan inte säga att flickan dött på grund av en tiopentalförgiftning?

– Det kan jag inte säga.

Rune Dahlqvist har för socialstyrelsens räkning tidigare granskat det här ärendet och sagt att en förklaring till blodprovets väldiga koncentration är en större injektion före dödsögonblicket.

I augusti år kompletterade han sitt utlåtande och sa att en injektion även kan ha skett efteråt. 

Försvarets vittne professor emeritus i farmakologi i Umeå, Göran Wahlström, har en teori om att tiopentalet kan ha lagrats i barnets fettvävnader och alltså tillförts tidigare än den dag det dog.

För just spädbarn finns flera så kallade fettdepåer just i låren där det enda blodprovet tagits, berättade han för rätten i dag:

– Jag tycker att det är lite olyckligt att det var just i lårbenet som det här provets tog.

Läkaren nekar till brott och rättegången väntas pågå till och med den 5 oktober.