Framtidstron på ekonomin rasar

Svenskarnas framtidstro på landets ekonomi har minskat kraftigt det senaste kvartalet, visar en ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex. Nedgången är en av de största som har uppmätts.

Även vad gäller den egna ekonomin noteras en rejäl nedgång i framtidstron, om än inte lika kraftig. Oron antas höra ihop med att skuldkrisen och den finansiella oron nu fått genomslag. Den senaste mätningen bygger på 15 000 intervjuer under tredje kvartalet i år.