Kostnaden för SL-kortet kan fördubblas

Priset på Sl-kortet kan komma att fördubblas till år 2020, och kosta 1600 kronor. Resenärsföreningen trafikant stockholms ordförande Mikael Sundström förutspår prishöjningen i Dagens Nyheter.

SL behöver investera 80 miljarder kronor i spår, fordon och depåer till och med 2020. Eftersom staten bara kommer bidra med sex miljarder kronor tror Mikael Sundström att det är resenärerna som kommer få stå för nästan hela investeringskostnaden.