Klubbar kan få betala för matchbevakning

Polisen i Stockholms län kommer att idag presentera riktlinjer för hur mycket idrottsklubbar ska betala för polisbevakning vid matcher.

Rikspolisstyrelsen anser att ideella idrottsföreningar inte behöver betala vid sina arrangemang, medan vinstdrivande idrottsaktiebolag däremot ska betala för polisens bevakning.

Riktlinjerna presenteras vid en presskonferens i eftermiddag klockan två.

Om det är klubbarna själva som ska stå för notan, kommer det att få stora ekonomiska konsekvenser.