stockholm

Brister i vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Stockholms stad måste bli bättre, det anser Skolinspektionen som har gått igenom utbildningen, både den som drivs av staden och en del av den som drivs av utbildningsanordnare.

Genomgången visar på brister i kvalitetsarbetet och individuella studieplaner samt att en del lärare inte är behöriga.

Nu har Stockholms stad fram till den 17 januari på sig att redovisa vad man gjort för att rätta till bristerna, det skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande.