Botkyrka

Tullinge förlorar på att bilda egen kommun

1:31 min

Tullinge skulle förlora på att bryta sig loss från Botkyrka och bilda en egen kommun. Den något oväntade beräkningen gör Sveriges Kommuner och Landsting, som har utrett en kommundelning sedan stödet för en sådan är stort i Tullinge.

Utredaren på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lyfter fram flera faktorer som talar för en delning. Tullinge har en tillräckligt stor befolkning för att fungera bra. Styret och förvaltningen av Tullinge bör gå smärtfritt samt att en delning är bra för demokratin.

Lika mycket talar mot en delning. Varken ekonomin eller samhällsservicen skulle stärkas i de båda kommunerna, tvärtom, för Tullinges del beräknas ekonomin bli sämre och det är något överraskande. Tullinge är den rikare delen av Botkyrka och en delning skulle till synes gynna dem. Dels äter utjämningssystemet upp en del av skatteintäkterna och dels har Tullinge förhållandevis en äldre befolkning och äldreomsorg kostar, så pass att de skulle behöva höja skatten, menar utredaren.

Slutsatsen är kort sagt att det inte finns några synnerliga skäl för en delning av Botkyrka, men det hindrar inte Tullingepartiet som länge kämpat för en delning av Botkyrka.

Nu går man vidare och ska försöka få till en folkomröstning i frågan. Varannan Tullingebo vill ha en egen kommun, men någon folkomröstning är inte aktuell, säger kommunledningen i Botkyrka. Istället får Tullingepartiet samla namnunderskrifter och hoppas på att väcka frågan i kommunfullmäktige.

- När det gäller utredningen så ser vi inga avgörande hinder för en kommundelning och vi ser också framemot med en stor förväntan och ta vidare frågan till en folkomröstning en folkomröstning, säger Karin Nakamura-Lindholm, gruppledare för Tullingepartiet.