Södertälje

Trängsel på pendeln upprör (S)

SL måste snabbt gör något åt trängseln vid Östertälje station i Södertälje. Det anser Landstingsrådet socialdemokraten Erika Ullberg. Pendeltågstrafiken mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är inställd medan sträckan byggs ut till dubbelspår, ett arbete som nu drar ut på tiden.

Radio Stockholm har tidigare berättat om problemen vid stationen. Pendeltågstrafiken mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är inställd medan sträckan byggs ut till dubbelspår.

De som börjar eller avslutar sin resa i Södertälje centrum är beroende av buss till och från Östertälje, eller egen bil, och det blir trångt vid stationen.

Nu föreslår Erika Ullberg, som är socialdemokratiskt landstingsråd i opposition bland annat att en ny övergång eller gångbro byggs över spåren. Hon vill också att dagens uppgång från stationen ska breddas och att det kommer till fler tillfälliga parkeringsplatser under tiden som avstängningen pågår – först i december nästa år ska dubbelspåret vara klart och tågen gå ända till södertälje centrum igen.

Erika Ullberg kommer i nästa möte med trafiknämnden att lägga fram flera förslag om hur man kan rätta till bristerna i den trafik som ersätter pendeln vid Östertälje.

Trafiknämnden har sitt möte på tisdag i nästa vecka.