Bygget av Citybanan

Företagare går back på bygget

1:50 min

Bygget av Citybanan har stor påverkan på många i staden. För Peter Blom, som driver en restaurang- och konferensverksamhet på Björngårdsgatan nära tunneln, har bygget fått stora ekonomiska konsekvenser och ännu har han inte fått någon kompensation från Trafikverket.

– Vi har försökt skicka lite ersättningskrav till Trafikverket som de påstår att de skulle hjälpa till med. Sedan är det blankt nej. Det är tyst. Det har inte påverkat någonting och det är totaltstängt, säger Peter Blom.

- Du ser ju här, hela nedgången till gatorna bredvid, det är ju helt avstängt. Vi är helt inmålade i ett hörn, säger Peter Blom och pekar nedåt gatan.

Peter Blom visar och berättar hur bygget av Citybanan gör det svårt för kunder att komma fram till entrén på Björngårdsgatan. Han hävdar att den restaurang- och konferensverksamhet han är med och driver har gjort stora förluster de senaste två åren på grund av Citybanan.

Dels kommer gästerna inte fram och om de hittat dit så blir de störda av sprängningar, damm, avgaser och buller och kommer inte tillbaka, hävdar Peter Blom. Företaget har därför krävt ekonomisk kompensation från Trafikverket, som bygger Citybanan. Men hittills har inga pengar betalats ut och Peter Blom känner sig besviken:

– Man lovar att hjälpa till, lovar gott samarbete inför framtiden och sedan när man väl står där så har de försvunnit. Det är jättetyst, säger Peter Blom.

På Trafikverket är den generella policyn att man väntar med att betala ut eventuella ersättningar tills arbetena är slutförda på den plats det handlar om men när det gäller Peter Blom och hans verksamhet handlar det istället om att det saknas vissa handlingar säger Anders Johansson, fastighetschef för projekt Citybanan.

– Vi har vid ett flertal tillfällen begärt kompletteringar av handlingar och  så snart vi har rätt underlag, då kommer vi att ta ställning i frågan.

När kan de få kompensation?

– Vi behöver ju ett antal dagar, veckor, månader för att vi ska kunna gå igenom materialet. Så några månader skulle jag gissa, säger Anders Johansson.