Bygget av Citybanan

För mycket buller gav evakueringslägenhet

1:34 min

I sex år kommer arbetet med Citybanan att pågå nära huset på Bastugatan där Peter Terpstra bor. Det började med borrning och sprängning. Nu pågår arbeten ovan jord. För att slippa bullret har Peter Terpstra fått tillgång till en evakueringslägenhet i en paviljong Trafikverket har ställt upp i Tantolunden.

– Där vi bor så passerar tunneln rätt under oss, i källaren i princip. Man har hållit på och byggt där i fyra år tror jag och man kommer väl att hålla på i två år till. Så det är totalt sex år som man bor mitt i en byggarbetsplats. Vi fick tillgång till den här extra evakueringsbostaden för ungefär ett år sedan och det har varit väldigt skönt att ha tillgång till den här när det smäller eller borras för mycket, säger Peter Terpstra.

Peter Terpstra är en av de runt 36 000 stockholmare som är direkt berörda av bygget av Citybanan, den nya pendeltågstunneln under staden. Arbetet pågår från sju på morgonen till klockan tio på kvällen och för Peter Terpstra blev det ibland svårt att kunna koppla av hemma efter jobbet.

Han tog då kontakt med Trafikverket som konstaterade att bullret i hans lägenhet översteg den gräns Länsstyrelsen satt upp på 45 decibel i snitt under en vecka. Det gjorde honom berättigad till en av Trafikverkets evakueringslägenheter för de som störs av bygget.

För närvarande är det 43 personer som valt att utnyttja en sådan här lägenhet, så många har det aldrig tidigare varit samtidigt. Utan den här möjligheten att dra sig undan hade det nog blivit väldigt tufft säger Peter Terpstra.

– Det är en bra ventil. Annars så tror jag nog att det hade blivit väldigt jobbigt att under sex års tid bo mitt i en arbetsplats. Det hade nog inte funkat, säger Peter Terpstra.

Under hans hus på Mariaberget har det tidigare pågått borrning och sprängarbeten, nu pågår arbeten ovan jord.