Stockholms län

Bebyggelse påverkar kusten

Kusten i Stockholms län påverkas mest av bebyggelse i landet. Det visar statisktiska centralbyråns sammanställning för 2010.

Längs 40 procent av Sveriges kust finns byggnader inom 100 meter och storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland har störst bebyggelsetäthet närmast kustlinjen.

Den genomsnittliga bebyggelsetätheten längs kusten är 1,4 byggnader per hektar.