Gemensam turné mot skulder

1:39 min

Stockholmare som hamnar hos Kronofogden för att de inte kan betala sina skulder kostar samhället miljarder årligen, enligt Konsumentverket. Men kostnaden kan minska genom förebyggande arbete i kommunerna. Därför drar Kronofogden och Konsumentverket nu på fredag ut på en turné i länet för att få politikerna att satsa mer på förebyggande arbete i budget- och skuldrådgivningen.

Drygt 70 000 personer i Stockholms län kan inte betala sina räkningar och hamnar på grund av sina skulder hos Kronofogden. Det gäller allt från skatteskulder till mobilskulder.

En skuldsatt person kostar samhället 650 000 per år enligt en färsk rapport från Konsumentverket. Det handlar främst om sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Samhällskostnaderna skulle minska om kommunerna satsade mer på förebyggande arbete av sin budget- och skuldrådgivning till sina kommuninvånare menar Konsumentverket och Kronofogden.

De tycker att kommunerna lägger för lite, bara 6 procent av budget- och skuldrådgivarnas arbetstid på förebyggande arbete. Därför drar de två myndigheterna tillsammans med Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare igång en föreläsningsturné i Stockholms län nu på fredag.

Man kommer att fokusera på de stadsdelar och kommuner som har flest skuldsatta. Först ut är Spånga-Tensta och Södertälje. Man kommer då att hålla informationsmöten med politikerna för att få dem att satsa mer på förebyggande arbete.

Det är upp till kommunerna att bestämma hur det arbetet ska gå till men Kronofogden lyfter fram sex faktorer som är viktiga för att minska skuldsättningen hos enskilda: fast inkomst, hälsa, sparande och det sociala nätverket samt kunskap och inställningen till pengar. Martin Kling jobbar med förebyggande verksamhet hos Kronofogden.

– Inställningen till pengar. En del människor går runt med inställningen att "det löser sig, det kommer mer..." och det leder till att man kanske tar lån för att lösa ekonomiska problem istället för att förändra sitt beteende och spara istället. Sen är en viktig faktor kunskap, att veta exempelvis vad ränta innebär och vad det kan ge för konsekvenser längre fram på ett lån, säger Martin Kling.