Dom mot lärare i sexmål står fast

Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom mot den 65-åriga gymnasielärare i Södertälje som dömts till ett och ett halvt års fängelse för att ha utnyttjat elever sexuellt

I sitt hem utförde den manlige läraren sexuella handlingar mot eleverna. En av deras mammor fattade misstankar och anmälde läraren. Han döms bland annat för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och barnpornografibrott.