Stockholm

Betygen dalar på redan utsatta skolor

1:31 min

Allt fler elever lämnar nian utan att kunna börja gymnasiet. Det är framförallt i de mest utsatta skolorna som betygen sjunkit kraftigt de senaste tio åren. På Hjulstaskolan i Tensta går bara fyra av tio elever ut nian med godkända betyg och behörighet till nationella program, mot sex av tio för tio år sedan. Och politikerna är oense om vad som ska göras.

Ute på skolgården möter vi niondeklassarna Ahmed, Mona och Mahira

– Det är den sämsta skolan. Den är dålig, säger ungdomarna. De lär mig ingenting. De kan inte lära mig någonting. De byter lärare varje år. Det är många som skolkar.

De fyra skolor med sämst meritvärde 2010 har alla minskat andelen elever med gymnasiebehörighet med mellan 10 och 20 procentenheter på tio år enligt Skolverkets siffror.

Det handlar om Rosengårdsskolan i Malmö, Hammarkullsskolan i Göteborg, Fredriksdalsskolan i Helsingborg och Hjulstaskolan i Stockholm som alla ligger i fattiga områden med hög arbetslöshet och många nyanlända flyktingar. Sämst är Rosengårdsskolan. Där gick 43 procent ut med gymnasiebehörighet för tio år sedan och bara 28 procent 2010.

Hjulstaskolans biträdande rektor Urban Åström säger att de har helt andra förutsättningar och att jämförelser med skolor där eleverna har en helsvensk bakgrund därför blir missvisande.

– Vi tar emot väldigt många nyanlända. Förra året hade mellan 30 och 35 procent av våra elever i nian varit i Sverige mindre än två år. Det innebär att de inte rimligtvis kan få betyg i alla ämnen, säger han.

Ahmed, som har Icke Godkänt i nästan allt, säger att han ändå ska försöka sista året.

– Ja, det är sista terminen. Jag ska börja gymnasiet.

Men hur kan du det om du inte pluggat?

– Jag ska börja i en annan skola. Börja om, och läsa extra i sommar, säger Ahmed som går i nian i Hjulstaskolan i Stockholm.