Stockholm

Mer än varannan stockholmare är nöjd

1:27 min

Invånarna i Stockholms län tycker att livet de har är rätt okej - åtminstone att döma av en ny rapport från Länsstyrelsen som presenterades idag.

Enligt undersökningen trivs de flesta rätt bra här i länet. Mer än hälften, 54 procent svarar att de är mycket nöjda med det liv de lever och 38 procent är ganska nöjda. Generellt är det fler kvinnor än män som är tillfreds med livet.

Det är Statistiska centralbyrån som på uppdrag av Länsstyrelsen ställt frågor till 8 000 länsbor mellan 18 och 85 år, om hur det är att bo i Stockholms län.

Men det finns områden som inte får så höga betyg. När det gäller miljön är omkring hälften av de tillfrågade störda av buller, luftföroreningar, nedskräpning och trafik. Lika många tycker att det behövs fler gröna områden och parker.

Länsborna tycker att de är rätt så miljömedvetna. 40 procent köper alltid eller ganska ofta miljömärkt mat men det är få som kan återvinna matavfall. Över 60 säger att de inte gör det.

Stockholmarna verkar också vara ett kollektivåkande folk. Hälften åker med kollektivtrafiken flera gånger i veckan. Däremot tycker 42 procent inte att det är värt pengarna.

En överväldigande majoritet, 90 procent, är ganska eller mycket nöjda med hur de bor, men ju yngre man är desto mer missnöjd är man med sitt boende. Nästan 20 procent tycker att de bor trångt, något som också är vanligare bland länsbor med utländsk bakgrund.