Solna

Dråpanklagad läkare friad

2:23 min

Solna tingsrätt har friat den läkare som varit åtalad för dråp alternativt försök till dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna hösten 2008.

Enligt domen från Solna tingsrätt är det inte bevisat att något brott har begåtts i vården av den lilla flickan på sjukhuset hösten 2008. Tingsrätten anser inte heller att det under rättegången bevisats att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat.

– Jag är glad. Inte bara för min kollega utan också för föräldrarna som nu får ett svar efter att ha väntat i tre års tid, ochj en möjlighet att gå vidare, säger Marta Christenson, huvudskyddsombud på Karolinska universitets sjukhuset och förste vice ordförande i Stockholms läkarförening.

Rättegången i ärendet pågick under flera veckor. Åklagaren har hävdat att den åtalade läkaren av barmhärtighetsskäl hösten 2008 skulle ha gett den döende flickan – som fötts några månader tidigare – en spruta med så mycket av det lugnande medlet tiopental att hon dog.

Ett viktigt bevis har varit ett prov som visar att flickan hade en exceptionellt hög koncentration av tiopental i blodet, men under rättegången ifrågasatte experter provet eftersom det aldrig tidigare uppmätts så höga värden.

Tingsrätten skriver nu att den anser att man inte kan dra någon annan slutsats än att provet påvisar en hög koncentration av tiopental, men att provet inte är så tillförligt att det kan ligga till grund för en fällande dom. En förklaring till det höga värdet skulle till exempel kunna vara att flickan fått medlet under tidigare vård, resonerar tingsrätten.

Av den anledningen ska läkaren frias – det går helt enkelt inte att bevisa att ett brott har begåtts, enligt tingsrätten.

Lagman Mari Heidenborg förklarade vid en pressträff tingsrättens resonemang.

– Det är en oklarhet, en ovisshet, hur hög koncentrationen egentligen har varit, för tingsrätten har underkänt, anser sig alltså inte kunna lite fullt ut på det värde som kom fram först efter spädningen av blodet, sa hon.

– Det här innebär sammanfattningsvis, att tingsrätten inte har funnit det bevisat att något brott över huvud taget har begåtts. Och tingsrätten hade kunnat stanna där i sin prövning, men har ändå valt att uttala sig om vad vi anser vara bevisat om vad som hände den här kvällen då barnet dog. Och den slutsats som domstolen har kommit fram där är att det är inte bevisat att läkaren skulle ha gjort någonting under vården av barnet som inte varit medicinskt motiverat.

Målsägarbiträdet Peter Althin, som företräder flickans föräldrar, anser inte att tingsrättens resonemang i den friande domen är övertygande.

– Jag accepterar helt och hållet att beviskraven ska vara höga i alla brottmål, men tingsrättens resonemang kring varför analyssvaret inte är tillförlitligt känns inte övertygande, att tiopentalet kan ha tillförts vid andra tillfällen, säger han till TT.

Han är besviken för föräldrarnas skull, eftersom de inte fått några närmare svar på vad som hänt deras dotter.

– De har aldrig varit intresserade av att fria eller fälla läkaren, utan de har enbart varit intresserade av vad som hände deras dotter och på den punkten har de fortfarande inte fått några svar, säger Peter Althin till TT.

Advokat Björn Hurtig, som företräder läkaren, är nöjd med dagens dom.

– Jag är nöjd givetvis, jag tycker att tingsrätten har kommit fram till ett skäligt slut. Jag tycker framför allt att domstolen på ett väldigt konkret sätt tydliggör var de anser att bristerna ligger och det är ungefär det som vi själva har lyft fram. Ett, det är inte styrkt att min klient har givit tiopental. Två, analysresultatet är inte tillförlitligt. Tre, det kan inte uteslutas att det kan finnas alternativa förklaringar, säger han till P4 Sjuhärad.

– Det är så vi har byggt vår talan och det är så som domstolen skriver sin dom. Det är klart att det krävs ganska mycket för att komma runt det här, det tror jag, så därför hoppas och tror jag att det inte kommer att överklagas, fortsätter Björn Hurtig.

Har du hunnit prata med din klient redan?

– Absolut, hon är överlycklig.