Länet

Vårdval för gynekologi

1:45 min

Från årsskiftet kommer kvinnor själva att kunna välja bland de gynekologimottagningar som landstinget godkänner. Stockholms landsting hoppas på kortare köer och fler privata gynekologmottagningar i länet dit kvinnor kan vända sig.

51 ansökningar från kliniker har kommit in och väntas 28 av dem förväntas bli godkända nu när vårdval ska införas även på det här området.

- Att införa vårdval, det är ett politiskt uppdrag vi har fått av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det man önskar uppnå är ökad valfrihet för kvinnorna, att kunna välja vilken vårdgivare man vill gå till. Man vill ha ökad mångfald, alltså fler vårdgivare. Och också ökad tillgänglighet, alltså kortare köer, säger Leif Karnström som jobbar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kvinnor har redan idag rätt att välja vilken gynekolog de ska gå till, eftersom det inte finns något remisstvång i Stockholms län. Det gäller både vanliga gynekologiska besök och lite mer avancerad vård, som aborter och skrapningar. Men landstinget tror ändå att just vårdvalssystemet kommer leda till att kvinnor, snabbare, får gynekologtider i framtiden, bl a för att det inte kommer finnas något ersättningstak för vårdgivarna.

- Genom vårdval är det fritt för de vårdgivare som uppfyller villkoren att ansöka om auktorisation och då får man avtal med oss och så får man börja ta emot patienter. Det finns inga tak i de här avtalen, utan de patienter man får, får man ta hand om, fortsätter Leif Karnström.

Vårdgivarna kommer alltså få betalt för alla patienter som de väljer att ta emot, till skillnad från dagens system där landstinget upphandlar privata vårdgivare och där ersättningen till dem som vinner upphandlingen är fast. Tidigare erfarenheter från vårdval visar att vårdvalet leder till fler besök, det menar Leif Karnström, och han får medhåll från Agneta Zellbi som är överläkare på kvinnokliniken på Södersjukhuset.

- De specialiteter som gått in i vårdvalet redan nu, där han man märkt att man får många fler besök. Det är ju en önskvärd effekt därför kvinnorna i Stockholm behöver få tillgång till fler besök hos gynekolog. Det finns en brist för närvarande att kvinnor inte kan få en tid som de önskar, säger Agneta Zellbi.

Maya Abdullah
maya.abdullah@sverigesradio.se