Länet

Lantbrukare får återkrav

Många lantbrukade i Stockholms län tvingas nu betala tillbaka EU-pengar de fått i gårdstöd, efter att jordbruksverket kommit fram till att de har mark som inte är berättigad till bidrag.

Av de cirka 2 200 lantbrukare i Stockholms län som får gårdsstöd från EU, så ska drygt 450 betala tillbaka pengar. De vanligaste återkravssummorna kommer vara mellan 1 000 och 10 000 kr.

Cathrine Carlsson, lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen i Stockholms län, skriver i ett pressmeddelande att reglerna för EU-gårdstöd är krångliga och att många lantbrukare antagligen feltolkat reglerna.