Stockholm

Misshandlad kvinna får uppehållstillstånd

Det är orimligt att förvänta sig av en våldsutsatt kvinna att hon ska berätta om övergrepp för Migrationsverkets personal. Detta när maken som misshandlat henne sitter bredvid, och dessutom agerar tolk. Det slår migrationsöverdomstolen fast i en ny dom.

Domen ger en somalisk kvinna i Stockholm permanent uppehållstillstånd i Sverige, trots att nu skiljt sig från maken som var hennes anknytning till Sverige.

Domstolen tar bland annat fasta på att kvinnan vände sig till de sociala myndigheterna för att få hjälp och då beviljades skyddat boende.