Länet

Kritik mot nya vårdvalet

1:34 min

Kritikerna säger att när vårdval införs inom gynekologin, riskerar sjukhusen att få ta en orimligt stor del av ansvaret för utbildningen, samtidigt som de förlorar patienter och intäkter.

- Som idag t.ex. när det gäller kvinnorsjukvården, så utbildar de här tre sjukhusen ungefär 300 läkarstudenter om året som går grundutbildningen inom kvinnosjukvård. Men krymper kvinnorsjukvården inne på våra stora akutsjukhus, så blir det svårare att ta emot alla de här studenterna, säger Birgitta Sevefjord, vänsterpartist och oppositionslandstingsråd.

Tanken med vårdval är att en del av vården, inklusive operationer, ska flyttas ut från de landstingsägda sjukhusen, alltså Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset, till privata mottagningar. Då måste delar av utbildningen också följa med. Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman, säger att man ställer krav på de privata vårdgivarna att de t ex ska delta i utbildningen av nya läkare.

- För att få sin auktorisation inom vårdvalet så ska man åta sig utbildnings- och träningsmomenten i samma utsträckning som om det vore ett slutet monopolsystem med ett fåtal sjukhus inom länet, säger Stig Nyman.

Men för att detta ska fungera måste de privata vårdgivarna få betalt och landstinget måste komma överens med dem om vilken ersättning de ska få för utbildningsuppdraget. Men i regelboken för alla krav och förutsättningar för uppdraget finns inte några ersättningsnivåer, och det oroar Agneta Zellbi, överläkare på kvinnokliniken på Södersjukhuset.

- Det vet vi redan av erfarenhet att det är väldigt svårt att få privata vårdgivare att satsa tid på utbildning om de inte blir ekonomiskt ersatta, och idag finns det inget ekonomiskt system för utbildning hos privata vårdgivare, säger Agneta Zellbi.

Maya Abdullah
maya.abdullah@sverigesradio.se