Länet

Vägarbeten på E4/E20 snart klara

1:15 min

Den 1 november öppnas alla körfält mellan Salem och Moraberg i Södertälje på motorvägen E4/E20. Arbetet med att öka kapaciteten från Hallunda har pågått sedan 2009 och köerna har stundtals varit mycket långa. Men nu närmar sig slutet av bygget.

– Det har ju varit en propp och jag kan förste dem som tycker det varit jobbigt under den tiden som gått men nu känns det som att det är klart, säger Per-Olov Karlsson vid Trafikverket i Stockholm.

Vad betyder det här för trafiken?

– E4:an söderifrån in mot Stockholm är en av de mest trafikerade infarterna och nu ska förhoppningsvis de köer som har uppträtt där försvinna, fortsätter Per-Olov Karlsson.

Vägen får nu tre körfält i vardera riktningen som gör att trafiken förhoppningsvis ska flyta på bättre.

För att kunna göra de sista justeringarna behöver vägen stängas av några nätter kommande vecka. Måndag, tisdag påverkas nordgående trafik och onsdag, torsdag de som färdas söderut.

– Det beror på att nu ska man avsluta alla arbeten, måla linjer, sätta upp hastighetsskyltar, ta bort barriärelementen och så vidare. Det är för att det ska bli klart den 1 November, säger Per-Olov Karlsson.

Att bredda nuvarande väg är betydligt billigare än att bygga nytt, den totala kostnaden ligger på ungefär 340 miljoner kronor. Om de inte kunnat bredda hade alterntivet blivit dyrt.

– Då hade man varit tvungen att se på en helt ny vägsträckning och det hade legat på ungefär fyra miljarder, avslutar Per-Olov Karlsson.

Erik Andersson
erik.andersson@sverigesradio.se