Anna åkte över länsgränsen för operation

När specialistläkarvården blir allt dyrare krävs allt fler patienter till vården i Stockholm för att det ska gå runt ekonomiskt. En som åkt över länsgränserna för att få vård är Anna Johansson från Västerås som gjorde en knäoperation på det privatägda Sophiahemmet i Stockholm.

– Min första tanke var att Stockholm är en bit bort, säger Anna Johansson. Men å andra sidan så har Sofiahemmet ett väldigt gott rykte.

Under förra året kom nästan 40 000 patienter till Stockholm vara för få sjukvård men det här räcker inte för om vården ska bli riktigt bra i länet behövs fler patienter från andra län.

Det beror bland annat på att sjukvården blivit så dyr idag att fler måste vara med att dela på kostnaderna än bara de som bor i Stockholm.

Då är det främst mälardalen som landstinget sneglar på, säger Jörgen Larsson som är Landstingets chef för utomlänsvård.

– Även fast Stockholm ökar så blir den medicinka vården mer och mer specialiserad. Det är viktigt att göra på ett balanserat sätt så att vi kan ta hand om de vanliga åkommorna i Stockholm förstås men också göra det möjligt för andra att komma hit, säger Jörgen Larsson.

Men hur gick det med Anna Johansson knäoperation? Jo, vården var hon mycket nöjd med men när hon opererats var det inte tal om att hon skulle bli kvar någon dag efter operationen.

– Det blev ju en liten chock när jag fick veta att jag skulle ta mig till och från allt på egen hand. Obehagligt, olustigt och väldigt stor stad med mycket folk, säger Anna Johansson.