Eken blir kvar - tillfälligt

1:44 min

Fällningen av den gamla eken utanför tv-huset har skjutits upp. Efter protester så kommer staden att undersöka eken ännu en gång och under tiden kommer den att få vara i fred. Eken är svårt angripen av svamp enligt Stockholms stad och delar riskerar att falla ner och skada förbipasserande, därför kommer det att vara förbjudet att parkera på ömse sidor om eken och trafiken kommer att ledas till det körfält som ligger längst från eken. Stängsel kommer också att sättas upp runt eken.