Stockholm

Bristande samarbete - ingen rikssjukvård

1:21 min

Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Huddinge sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala måste bli bättre på att samarbeta eftersom konkurrensen blir allt hårdare om patienterna både nationellt och internationellt.  Annars är risken stor att fler stockholmare tvingas åka från länet för att få avancerad läkarvård i framtiden.

Jan Andersson är prorektor på Karolinska institutet och han är oroad över den bristande samarbetsviljan.

– Jag tycker det är för mycket konkurrens och för lite tänk på att hjälpas åt. Vi kommer inte mäkta att bygga ut vår infrastruktur och hänga med i ett internationellt perspektiv, säger Jan Andersson.

Även i Uppsala ser man med oro på hur de båda sjukhusen konkurrerar med varandra istället för att samarbeta.

– Om inte Stockholm och Uppsalaregionen tillsammans kan ta den här globala matchen så tror jag både Stockholm och Uppsala kan få problem, säger Erik Weiman som är moderat Landstingsråd i Uppsala.

Både i Stockholm och Uppsala är man överens om att det för mycket konkurrens och för lite samarbete.

Det sjukhusen vill ha är den så eftertraktade så kallade Rikssjukvården som är avancerad sjukvård som ett eller två landsting blir ensamma om i landet.

Enligt Jan Andersson vid Karolinska institutet gör konkurrensen mellan Akademiska och Karolinska att mer rikssjukvård går till de båda regionerna västra Götaland och Skåne än till Stockholm och Uppsala.

– Ta till exempel hjärttransplantationer. Det är nu Lund och Göteborg som gör hjärttransplantationer. Uppsala och Stockholm hade säkert kunnat få det om man hjälpts åt. Istället går man in och söker själva var för sig och splittrar sig, säger Jan Andersson.