Flera grönområden hotade

Trots att Stockholms stad har lovat att skydda sju grönområden från att bebyggas, så hotas nu två av dem av exploatering.

Stadsbyggnadsnämnden har klubbat ett program för att starkare binda samman Högdalen och Farsta. Man vill bygga 165 kedjehus och 30 lägenheter, och därmed hotas görnområdena Fagersjöskogen och Rågsveds friområde. Förslaget är ute på så kallat samråd till
24 november, enligt Svenska Dagbladet.