Hammarby handbolls sponsor granskas

Prioritet Finans kommer att granskas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen vill veta om Prioritet Finans har fungerande riktlinjer för att inte bli inblandat i penningtvätt, det uppger Sveriges television.
Prioritet Finans köper fakturor från andra företag, och har enligt programmet Uppdrag Granskning gjort affärer med grova brottslingar.