Folkomröstning om "Väsby Sjöstad"

1:42 min

Det blir med stor sannolikhet en folkomröstning om det kritiserade bostadsprojektet "Väsby Sjöstad". Över 4000 väsbybor har nämligen skrivit under namlistor för en folkomröstning. Pelle Nordmalm, ordförande i Väsby Naturskyddsförening hoppas att projektet kommer röstas ner.

– Vi vill inte ha någon stadsdel där. Vi vill att bebyggelser byggs i anslutning till befintlig bebyggelse och att naturen utanför med de gröna kilarna lämnas i fred, säger Pelle Nordmalm.

De styrande politikerna i Upplands Väsby vill bygga 3000 bostadstäder i Runbyskogen vid Mälaren. Det är ett sjönära och naturskönt område.

– Där finns värdefulla skogtjärrmarker. När jag var där hörde vi en järpe och det är inte så vanligt att man hör det i närheten av Stockholm annars. Den skulle absolut inte kunna finnas kvar om det bor 10 000 människor runt omkring den.

Kommunstyrelsen blivande ordförande i Upplands Väsby, moderaten Per-Erik Kanström, välkomnar en folkomröstning om "Väsby Sjöstad."

– Jag tycker att det är väldigt bra jobbat av det folkinitiativ som samlat in de här namnen. I grunden är jag positiv till att vi får en tydligt avgörande i den här frågan. Vill Väsbyborna folkomrösta om det här så ska vi givitsvis göra det.

En folkomröstning kommer troligtvis ske först 2014 i samband med allmänna val, fram till dess kommer planerna om Väsby Sjöstad stötas och blötas men redan nu verkar det finnas en kompromissvilja i de båda lägren. Naturskyddsföreningen kan tänka sig ett bostädsområde om kartorna ritas om och naturen skyddas, och politikerna säger att man redan tagit till sig av kritiken mot det nya bostadsprojektet.

– Och här har vi gjort grundliga miljöutredningar och vi är också bredda att ändra förslaget för att bevara viktiga narturvärden. Det är en ingångspunkt vi har, säger Per-Erik Kanström.