Botkyrka

BUP kan privatiseras

1:23 min

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, i Botkyrka kan komma att privatiseras men en privatisering kan riskera en bra fungerande mottagning, säger Thomas Lindberg, enhetschef för BUP i Botkyrka.

– Erfarenheten från andra mottagningar har varit att man tappar mycket personal, att det blir mycket osäkerhet. Det är väl ok om en mottagning inte fungerar väl men så är det inte med BUP i Botkyrka, säger Thomas Lindberg.

– Det man gör är att riskera en väl fungerande enhet. Det tycker jag är totalt fel, säger han.

Den politiska majoriteten i landstinget vill att fler mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ska upphandlas. Tanken är att vården ska förnyas och bli bättre.

Hittills har två BUP- mottagningar i länet upphandlats, i Haninge och i Järva. Att just Botkyrkas BUP-mottagning nu föreslås bli privat beror främst på två saker: att det är svårt att rekrytera läkare till det sydvästra sjukvårdsområdet och att det hittills inte finns några entreprenaddrivna psykiatrimottagningar i området.

Folkpartisten och landstingsrådet Birgitta Rydberg tror att en privatisering kommer att bli positiv för Botkyrkaborna.

– De kommer nog att få se när vi har en ny vårdgivare på plats att det sker en förändring och utveckling av vårdens innehåll. Man ska inte underskatta att nya vårdidéer gör att även andra´inom landstingsägd vård tar till sig nya tankar och det gagnar patienterna, säger Birgitta Rydberg.